מקרים

עיצוב החיוך המושלם באמצעות שש עשרה ציפויי חרסינה לשיניים

השלמת שיניים פגומות ועיצוב החיוך באמצעות ציפויי חרסינה

עיצוב ובנייה מחדש של השיניים באמצעות שמונה ציפויי חרסינה

השלמת שיניים פגומות באמצעות ארבעה ציפויי חרסינה

השלמת שיניים שבורות באמצעות ציפויי חרסינה לשיניים

שינוי היחסים בין השיניים והתאמה באופן אסתטי באמצעות ציפויי חרסינה

שינוי צבע ופרופורציה באמצעות שני ציפוי חרסינה לשיניים לאחר חבלה

סגירת משנן מרווח ושינוי צבע באמצעות חמישה ציפויי חרסינה
החלפת שחזורים קדמיים באמצעות שישה ציפויי חרסינה
חיוך לבן ובוהק באמצעות ציפויי חרסינה לשיניים
דילוג לתוכן