מקרים

עיצוב ובנייה מחדש של השיניים באמצעות שמונה ציפויי חרסינה

השלמת שיניים פגומות באמצעות ארבעה ציפויי חרסינה

שינוי צבע ופרופורציה באמצעות שני ציפוי חרסינה לשיניים לאחר חבלה

סגירת משנן מרווח ושינוי צבע באמצעות חמישה ציפויי חרסינה
החלפת שחזורים קדמיים באמצעות שישה ציפויי חרסינה
דילוג לתוכן